រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង

Preyveng Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលស្រុកកោះកុង

  • Address : ភូមត្រពាំងរូង ឃុំត្រពាំងរូង ស្រុកកោះកុង ខេត្តកោះកុង
  • Contact :
    ជា សូវី អភិបាល នៃកណៈអភិបាល ០៩៧៧៣៨៥២៨៨/០៨៧៦៧០៦៥៤