រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង

Preyveng Administration
ស្វែងរក

(សាកល្បង) សេចក្តីណែនាំ​ស្តីពី​ការអនុវត្តប្រកាសលេខ ០៤៥ ប្រក ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រសួងទេសចរណ៍

អត្ថបទទាក់ទង